Robert Meolic

BAKOVCI / MARIBOR , SLOVENIJA

EMAIL: robert@meolic.com

Robert Meolic

ZADNJA POSODOBITEV
25. FEBRUAR, 2019

DOMOV MATEMATIKA POEZIJA MEOLIC.COM

Hello! I am an engineer and researcher at Elektroinštitut Milan Vidmar working on systems for Electric power system control and operation. I have also a personal research page which is about my theoretical computer science work on binary decision diagrams, process algebrae, temporal logics, and model checking.

Zdravo! Sem inženir in raziskovalec na Elektroinštitutu Milan Vidmar v oddelku za Vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov. Imam tudi osebno raziskovalno stran, ki je namenjena mojemu delu na področju teoretičnega računalništva o binarnih odločitvenih grafih, procesnih algebrah, temporalnih logikah in metodi preverjanja modelov.

Nisem član nobenega socialnega omrežja, imam pa številne javne profile na internetu (glej desno). Uporabljam vzdevke S56SEO, Odgovorni Štrk in strk.

Sem aktivni ali pa bivši član strokovnih združenj PAZU, IEEE, ED Maribor in SIKOM.

V zgodnjih časih svetovnega spleta ni bilo vsemogočnih iskalnikov, zato smo na svojo spletno stran pogosto dodali seznam bolj ali manj zanimivih povezav. Jaz sem to navado obdržal še danes, zato je tukaj moj seznam zanimivih spletnih strani:

Kvarkadabra BillGates FSFE

InternetSociety Videolectures Pirati